Poslání

Posláním pravidelných setkání "A" Klubu je napomáhat k trvalé abstinenci a prevenci relapsu.