Cíle

CÍLE KLUBU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 

  1. dosažení a udržení psychické stability – psychická stabilita uživatele je nabývána a udržována během jeho docházky do zařízení. Vychází z aktivní spolupráce uživatele, pracovníků Klubu duševního zdraví, ošetřujícího psychiatra, psychologa či obvodního lékaře, rodinných příslušníků a osob uživateli blízkých, důležitá je také vzájemná podpora členů Klubu a vytváření bezpečného a chápajícího prostředí,
  2. rozvoj a upevňování schopností a dovedností potřebných k zapojení do běžného života a do společnosti – prostřednictvím edukačních a aktivizačních činností uživatelé získávají nové dovednosti, upevňují a rozvíjejí dříve nabyté schopnosti a dovednosti potřebné pro zapojení do běžného života a do společnosti (např. komunikační dovednosti, sociální dovednosti, finanční a počítačová gramotnost, osvojit si pravidelný denní režim či se mu opětovně přizpůsobit – motivace vstávat, aktivně a smysluplně trávit svůj čas),
  3. podpora samostatnosti a soběstačnosti – cílem individuální sociální práce je vést uživatele ke zvýšené samostatnosti v řešení svých záležitostí s co nejmenší odbornou podporou,
  4. podpora vzájemných mezilidských vztahů – Klub duševního zdraví členové navštěvují nejen kvůli samotným aktivitám, ale je zde i vytvořeno prostředí pro vzájemné setkávání chápajících a navzájem se podporujících lidí; rozvíjí se mezi nimi vzájemné vztahy, které mohou fungovat i mimo zařízení,
  5. podpora členů Klubu při zvládání nepříznivé sociální situace – pracovníci Klubu duševního zdraví poskytují podporu uživatelům při překonávání obtížné životní situace vedoucí k opětovnému sociálnímu fungování,
  6. začlenění do společnosti prostřednictvím aktivního trávení času nebo zapojení na trh práce – pracovníci Klubu duševního zdraví podporují uživatele v aktivním trávení času vedoucím k jeho smysluplnému naplnění, ideálně k zapojení na trh práce, čímž společně usilují o zařazení do běžného života společnosti.