Poskytujeme

 • psychosociální činnosti
  • nácvik komunikace a sociálních dovedností
  • podpora ve zvládání běžných činností a samostatnosti
  • skupinové aktivity
  • zprostředkování kontaktu s odborníky
 • pracovní terapie a rehabilitace pracovních návyků a dovedností
  • forma jednoduché práce na zahradě, ve stolařské, keramické a šicí dílně
  • vaření
 • vzdělávací aktivity
  • edukativní programy
  • výuka práce na počítači
  • výuka angličtiny
  • besedy
  • setkávání s odborníky různých profesí
  • exkurze
 • volnočasové aktivity
  • návštěvy kulturních a poznávacích akcí
  • sportovní a relaxační aktivity
  • plavání
  • turistika
  • výtvarné a řemeslné činnosti
  • víkendové akce
  • výlety
  • pobyty
  • společenská setkávání
  • doprovod k lékaři
 • základní sociální poradenství
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i obstarávání osobních záležitostí uživatele
  • pomoc v kontaktu s úřady
  • zprostředkování informací i ostatní potřebné péče