Poslání

Posláním Klubu duševního zdraví je pomáhat lidem s chronickým duševním onemocněním, lidem s mentálním postižením a lidem s kombinovaným postižením v opětovném začleňování do běžného života, přispívat ke zvýšení jeho kvality a napomáhat při překonávání obtíží duševní nemoci, či postižení.