BUDULÍNEK

28.06.2011 16:24

STŘEDISKO KOMPLEXNÍ PÉČE PRO RODINU, ŠKOLU A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

L U I S A

zve rodiče s dětmi na hudební kroužek vhodný pro děti předškolního věku

 B U D U L Í N E K    S    E L I Š K O U

BUDULÍNEK

 

Hudební příprava, zpívání, rytmické a pohybové hry,

první seznámení s jednoduchými hudebními nástroji

 

PŘÍNOS PRO DĚTI

·  rozvoj pěveckých, rytmických, instrumentálních a poslechových schopností

·  rozvoj řeči, slovní zásoby a paměti ……a to vše zábavnou formou

KDY

1. ukázková hodina proběhne 5. října 2011 od 16.15 do 17.00 hod

a poté každou středu od 16.15 do 17.00 hod

KDE

LUISA, o.s., Bří Lužů 116 – Nadační dům, Uherský Brod

KONTAKT


Tel: 572 630 241, 604 269 650, e-mail: luisa.ub@seznam.cz

www.luisa-centrum.cz

 

Budulinek s E. - plakat.doc (392 kB)

 

 

Zpět