Klub duševního zdraví

25.08.2011 11:02

 

Léčíte se dlouhodobě s duševním onemocněním?

Byli jste někdy hospitalizováni na psychiatrii?

                              

                        Vítejte v Klubu duševního zdraví

                      Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod

 

 

Posláním Klubu duševního zdraví

Posláním Klubu duševního zdraví je pomáhat lidem s duševním onemocněním v opětovném a postupném začleňování do běžného života a přispívat k jeho zkvalitnění, a tím pomáhat při překonávání obtíží duševní nemoci.

 

Komu je Klub určen?

Sociální služba je určena lidem starším osmnácti let s duševním onemocněním především z okruhu psychóz, afektivních a neurotických poruch z Uherského Brodu a jeho okolí. Klub je otevřen také jejich rodinám, přátelům i blízkým.

 

Služba není určena osobám s/se:
• demencí
• závislostí na nealkoholových drogách
• střední, těžkou a hlubokou formou mentální retardace
• reaktivními neurotickými stavy
• poruchami příjmu potravy
• sexuálními poruchami
 

Cílem Klubu jsou:

  • dosažení a udržení psychické stability
  • rozvoj dovedností a schopností k zapojení do společenského prostředí
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti
  • podpora vzájemných mezilidských vztahů
  • podpora zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací osob s chronickým duševním onemocněním
  • začlenění do společnosti prostřednictvím aktivního trávení volného času, zapojení na trh práce

 

Principy služby

* bezplatnost poskytování sociální služby
* podpora a ochrana důstojnosti, lidských práv a osobní svobody
* respektování individuality
* respektování vlastní vůle a rozhodnutí klienta rozhodnutím uživatele.
* podpora soběstačnosti
* podpora rodiny a blízkých vztahů
* odbornost pracovníků
* týmová spolupráce

 

Základní činnosti ve službě následné péče

a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
    • doprovody k lékařům, na úřad, do sociálních služeb
    • návštěvy kulturních a společenských akcí
    • sportovní aktivity
    • výlety a pobytové zájezdy
    • společná setkání s uživateli obdobných zařízení
b)  sociálně terapeutické činnosti:
    • edukační programy – nácvik vaření, úklidu, cestování, výuka práce na počítači,
     výuka angličtiny, kurz hospodaření s penězi
    • aktivizační programy – kreativní, textilní a pracovní dílny
    • individuální sociální práce
c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
    • základní a obdobné sociální poradenství
    • návštěvy během případné hospitalizace

 

Kde nás najdete?

Na Nadačním domě – Bří Lužů 116 v Uherském Brodě

 

Kdy máme otevřeno:

pondělí, pátek               9.00 – 14.00 hodin

úterý, středa, čtvrtek     9.00 – 15.00 hodin

o víkendech dle předem dohodnutých aktivit

 

Klub duševního zdraví poskytuje sociální službu následné péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 64. Je službou ambulantní.

 KONTAKT:

 

tel:                  572 630 241

mobil:              774 323 150

 

e-mail:              luisa.ub@seznam.cz

web:                 www.luisa-centrum.cz

 

                                

 

 

Zpět

Klub duševního zdraví

Klub duševního zdraví

25.08.2011 11:02
  Léčíte se dlouhodobě s duševním onemocněním? Byli jste někdy hospitalizováni na psychiatrii?                                                   ...