MIKULÁŠ

06.12.2011 14:43

Luisa dostala v letošním roce celkem šestnáct objednávek na návštěvu Mikuláše. Rodiče si nás pozvali na podvečerní hodiny, aby měly děti nevšední zážitek. Celou delegaci tvořili - Orlin jako Mikuláš, Jana Konečná jako anděl, Petr B. a Michal jako čerti. Návštěvy probíhaly podle předem připraveného harmonogramu. Rodiče připravili dárky, které dětem Mikuláš s andělem předali. Každému dítěti byly přečteny z knihy hříchů pochvaly a nedostatky - poté jim byly dárky předány. Když obdarované dítě umělo, odříkalo básničku. Všechno probíhalo v rychlém sledu. Začali jsme ve 4 hod odpoledne. Autem nás rozvážel nejprve pan Hon a pak jsme pokračovali v prostornějším autě pana Mikšíka. Bylo dobré počasí, nepršelo ani nesněžilo. S návštěvami jsme skončili po 20 hodině.
Pokud bude v příštím roce zvýšený zájem, tak nebude asi jedna delegace stačit.

Orlin

Zpět