PORADNA PRO RODINU

09.08.2011 17:46

Poradna pro rodinu.doc (140,5 kB) 

Poradna pro rodinu,

manželství a mezilidské vztahy

 

Poskytuje:

●      psychologickou pomoc v závažných životních situacích

●      poradenství při problémech a krizových situacích v oblastech souvisejících se vztahy v rodině, párovém a manželském soužití

  • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství (především v zájmu nezletilých dětí)
  • pomoc při řešení výchovných problémů

●      individuální, párovou i rodinnou terapii

      poradenství v oblasti náhradní rodinné péče

      mediace ve sporech o děti

   podporovaná setkání (asistované styky) rodičů s dětmi

   řešení problémů domácího násilí

   řešení problémů v mezigeneračních vztazích

   krátkodobá pomoc v osobních krizích

●      zprostředkování kontaktů na další odborníky

●      bezplatné právní poradenství v mimořádně obtížných životních situacích

 

Dále nabízí:

●      poradenství a terapii v oblasti závislostí a sociální patologie

●      poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů drog

●      sociálně-právní poradenství v mimořádně obtížných životních situacích

●      dopravně psychologické vyšetření řidičů dle zákona

č. 411/2005

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

K přijetí nepotřebujete doporučení lékaře ani jiného specialisty.

Je zachována diskrétnost a mlčenlivost.

 

Provozní doba:

pondělí, středa     8.00 – 15.00

úterý, čtvrtek     12.00 – 18.00

pátek                    8.00 – 14.00

 

Kontakt:

Nadační dům – Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod

tel.. 572 630 241

e-mail: luisa.ub@seznam.cz          

web: www.luisa-centrum.cz

  

 

Zpět