PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

28.06.2011 14:58

Právní poradenství poskytuje Mgr. Ivana Mikulicová, advokátka.

Konzultace probíhají pravidelně každý poslední čtvrtek v měsící od 8.30 hodin.

Právní poradna je bezplatná.

Ke konzultaci je nutné se předem objednat přímo v Poradně pro rodinu v provozních hodinách nebo na telefonním čísle 572 630 241.  Bližší informace o poskytování bezplatného právního poradenství tamtéž. Konzultaci je možno také zprostředkovat přes odbor sociálních věcí a OSPOD Měú Uherský Brod. 

Zpět