OMALOVÁNKU

Středisko komplexní péče o rodinu, školu a duševní zdraví LUISA vydalo OMALOVÁNKU BUDULÍNEK, která je plná hezkých kreseb a milých básniček. Kdo se na její tvorbě podílel?  Kresby nakreslila Jana Kubínová, básničky vybrala Jitka Jurčíková a graficky upravila Saša Haluzová. Omalovánka byla vydána díky podpoře Nadace Děti - Kultura - Sport v zaří 2009 pro potřeby hudebního kroužku BUDULÍNEK.

omalovanka.pdf (4,3 MB)