PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Poskytuje:

  • psychologickou pomoc v závažných životních situací
  • poradenství v oblasti rodiny, manželství a mezilidských vztahů
  • individuální, párovou a rodinou terapii
  • zprostředkování kontaktů na další odborníky

Dále nabízí:

  • poradenství a terapii v oblasti závislostí a sociální  patologie
  • poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů drog
  • sociálne - právní poradeství v mimorřádne závažných situacích
  • dopravně psychologické vyšetření řidičů dle zákona č. 411/2005

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně. K přijetí nepotřebujete doporučení lékaře ani jiného specialisty. Je zachována diskrétnost a mlčenlivost.

LUISA -  Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví

Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod

Provozní doba: 

pondělí a středa 8.00 - 15.00

úterý a čtvrtek 12.00 - 18.00

pátek 8.00 - 14.00

Tel. kontakt : 572 630 241; 774 323 150

E-mail: luisa.ub@seznam.cz