PRÁVNÍ PORADNA

Oznamujem vám, že v rámci rozšiřování poskytovaných služeb sme od ledna 2009 v našem zařízení otevřeli právní poradnu pro oblast manželství, partnerství, rodiny, rozvodové a porozvodové problematiky, majetkoprávního vypořádání manželů i oblasti péče o děti.

Konzultace s právníkem probíhají pravidelně každý poslední čtvrtek v měsící od 8,30 hodin.

Právní poradna je bezplatná.

Ke konzultaci je nutné se předem objednat přímo v Poradně pro rodinu v provozních hodinách nebo na telefonním čísle 572 630 241.  Bližší informace o poskytování bezplatného právního poradenství tamtéž. Konzultaci je možno také zprostředkovat přes odbor sociálních věcí a OSPOD Měú Uherský Brod.